Aktuality

Skupina Sev.en Investuje do Kreativity: Podpora Módního Průmyslu v České Republice

Skupina Sev.en je silná energetická skupina, která svou klíčovou kompetenci vidí v konvenčním způsobu výroby elektrické energie. Právě to bude hrát důležitou roli v přechodu energetických soustav směrem k energii z obnovitelných zdrojů.

Skupina zahrnuje širokou škálu činností - od těžby a výroby toho nejkvalitnějšího hnědého uhlí v Evropě, po výrobu elektrické energie a tepla. Svou roli vnímá jako pojistku nebo lépe jako most mezi energetickými světy dneška a zítřka – chce naplňovat stále stoupající poptávku po spolehlivé energii a zároveň pomoci bezpečně transformovat energetické trhy směrem k většímu využití obnovitelných zdrojů.

-->