My, pořadatelé, s hrdostí představujeme záštity od známých a vlivných osobností, jak je u nás již zvykem každým rokem. Naše akce má záštitu od prezidenta republiky, senátu a dalších významných jedinců. Naše akce je vnímána jako velký přínos pro společnost, neboť podporujeme módu, návrháře a sklízíme za to jen chválu.

Díky těmto záštitám dokážeme našim partnerům poskytnout ještě větší punc profesionality, což nám pomáhá rozvíjet a udržovat kvalitu naší kulturní události. Jsme vděční za tuto podporu a zájem, který nám umožňuje pokračovat v našem poslání, a tím přispívat k obohacení kulturního života a podpoře talentovaných návrhářů.

-->